شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -
- 21 Apr 2018
05 شعبان 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
من که ازاین مجلس فرمایشی ناراضیم

مـن کـه ازاین مجلـس فـرمایشـی نـاراضیم
ازوکـیــلان مـطیـــع وســازشـــی نـاراضیم

رای شــان بـاشـد جنـاحـی وعلیه دیگــران
من ازاین تبعیض رای وحق کشی ناراضیم

صحن مجلس پـرزدشنام ونزاع واعـتراض
ازوکـیـــل بــد دهــان وچــالشــی نـاراضیم

ازوکیـــل چـاپـلـوس ومغـرض وبـی اطـلاع
بنـده هـم همچـون بمی وتفـرشی نـاراضیم

گـروکیـلی بهـرسـود خـویش پا برحق نهـد
مـن چـویــزدی وقـمـی وامـلشـی نـاراضیم

ازوکیــلانی که بـد گویـی وتوهین می کننـد
مـن چوتـرک وکردوگیل وطالشی نـاراضیم

ازوکیــلی بــی تفــاوت کــه نـدارد انـدکــی
بهــررفـع فقـر وفـاقــه کـوششـی نـاراضیم

گروکیـلی رشوه گیرد یاکـه خودرشوه دهـد
ازوکـیـــل راشــی وهـم مـرتشــی نـاراضیم

حامـی دلـواپسـاننـد واسیــدپـاشــان چـرا ؟
ازچـنـیــن راه وروال فــاحشـــی نـاراضیم

ازوکیــلانـی که راه طالبـان را مـی رونـــد
یـا بـــود کــــردارآنــان داعـشــی نـاراضیم 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.