چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ -
- 08 Apr 2020
13 شعبان 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
جشن های آغاز سال ۲۰۱۵
جرس: مراسم سال نو میلادی در شهرهای بزرگ جهان گرامی داشته شد.

سیدنی بزرگترین شهر استرالیا اولین نقطه مهم جهان بود که میزبان جشن آغاز سال 2015 شد. این مراسم با آتش بازی، نورپردازی و آتش بازی همراه بود.

در جشن های سیدنی یاد "توری جونسون" و "کاترینا دوسون" دو قربانی حادثه گروگانگیری در کافه ای در مرکز این شهر گرامی داشته شد.
  جشن آغاز سال 2015 در شهر سیدنی استرالیا

جشن آغاز سال 2015 در شهر سیدنی استرالیا
 جشن آغاز سال 2015 در شهر سیدنی استرالیا
جشن آغاز سال 2015 در شهر سیدنی استرالیا
 جشن آغاز سال 2015 در شهر سیدنی استرالیا
جشن آغاز سال 2015 در شهر سیدنی استرالیا
 جشن آغاز سال 2015 در شهر سیدنی استرالیا
جشن آغاز سال 2015 در شهر سیدنی استرالیا
 جشن آغاز سال 2015 در شهر سیدنی استرالیا
جشن آغاز سال 2015 در شهر سیدنی استرالیا

 

جشن آغاز سال 2015 در شهر سیدنی استرالیا
جشن آغاز سال 2015 در شهر سیدنی استرالیا
جشن آغاز سال 2015 در شهر سیدنی استرالیا
جشن آغاز سال 2015 در شهر سیدنی استرالیا
 جشن آغاز سال 2015 در شهر سیدنی استرالیا
جشن آغاز سال 2015 در شهر سیدنی استرالیا
جشن آغاز سال 2015 در شهر سیدنی استرالیا
جشن آغاز سال 2015 در شهر سیدنی استرالیا
جشن آغاز سال 2015 در برج خلیفه شهر دبی - امارات
جشن آغاز سال 2015 در برج خلیفه شهر دبی - امارات
جشن آغاز سال 2015 در شهر کوالالامپور مالزی
جشن آغاز سال 2015 در شهر کوالالامپور مالزی
جشن آغاز سال 2015 در خیابان شانزلیزه شهر پاریس پایتخت فرانسه
جشن آغاز سال 2015 در خیابان شانزلیزه شهر پاریس پایتخت فرانسه
جشن آغاز سال 2015 - برج ایفل در شهر پاریس پایتخت فرانسه
جشن آغاز سال 2015 - برج ایفل در شهر پاریس پایتخت فرانسه

 

جشن آغاز سال 2015 -  چین
جشن آغاز سال 2015 - چین
جشن آغاز سال 2015 - هنگ کنگ، چین
جشن آغاز سال 2015 - هنگ کنگ، چین
جشن آغاز سال 2015 - هنگ کنگ، چین
جشن آغاز سال 2015 - هنگ کنگ، چین
جشن آغاز سال 2015 - هنگ کنگ، چین
جشن آغاز سال 2015 - هنگ کنگ، چین
جشن آغاز سال 2015 - مانیل پایتخت فیلیپین
جشن آغاز سال 2015 - مانیل پایتخت فیلیپین
جشن آغاز سال 2015 - مانیل پایتخت فیلیپین
جشن آغاز سال 2015 - مانیل پایتخت فیلیپین
جشن آغاز سال 2015 - مانیل پایتخت فیلیپین
جشن آغاز سال 2015 - مانیل پایتخت فیلیپین
جشن آغاز سال 2015 - پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی
جشن آغاز سال 2015 - پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی
جشن آغاز سال 2015 - پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی
جشن آغاز سال 2015 - پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی
جشن آغاز سال 2015 - پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی
جشن آغاز سال 2015 - پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی
 جشن آغاز سال 2015 - پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی
جشن آغاز سال 2015 - پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی
  جشن آغاز سال 2015 در سنگاپور
جشن آغاز سال 2015 در سنگاپور
  جشن آغاز سال 2015 در سنگاپور
جشن آغاز سال 2015 در سنگاپور
 جشن آغاز سال 2015 در استادیوم ملی پکن  مشهور به آشیانه پرنده - چین
جشن آغاز سال 2015 در استادیوم ملی پکن مشهور به آشیانه پرنده - چین
 جشن آغاز سال 2015 در استادیوم ملی پکن  مشهور به آشیانه پرنده - چین
جشن آغاز سال 2015 در استادیوم ملی پکن مشهور به آشیانه پرنده - چین
 جشن آغاز سال 2015 - روسیه
جشن آغاز سال 2015 - روسیه
نیویورک آمریکا
نیویورک آمریکا
نیویورک آمریکا
نیویورک آمریکا
پاریس فرانسه
پاریس فرانسه
آلمان
آلمان
فیلیپین
فیلیپین
کره شمالی
کره شمالی
حلب
حلب
 پکن چین
پکن چین
کوالالامپور
کوالالامپور
سیبری روسیه
سیبری روسیه
سنگاپور
سنگاپور
سئول
سئول
سئول
سئول
سئول
سئول
ارسال به :