سه‌شنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ -
- 21 Jan 2020
24 جمادى الأولى 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
پيام سازمان جهانى نفي خشونت در رابطه با لغو امتياز روزنامه مردم امروز
جرس: در پی توقیف و همچنین لغو امتیاز روزنامه «مردم امروز» توسط نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، سازمان جهانی نفی خشونت با صدور بیانیه ای، این اقدام را گامى درجهت ايجاد تنش وخشونت در جامعه دانسته و از مسئولان حکومت جمهوری اسلامی خواسته است تا "ضمن بازگشت به سیرۀ متشرعه وقانون اساسی ودیگر مواثیق ومعاهدات بین المللی، در حکم جائرانه هیأت نظارت بر مطبوعات تجدید نظر کرده وزمینه انتشار مجدد این روزنامه ودیگر مطبوعات به محاق توقیف رفته را فراهم آورند."

 

به گزارش جرس، متن بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت در خصوص لغو امتیاز روزنامه «مردم امروز»، که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته گذشته، هیات نظارت بر مطبوعات در ایران امتیاز روزنامه تازه تأسیس "مردم امروز" را لغو کرد.

در روزگار ما، آزادی رسانه های عمومی وبویژه مطبوعات از شاخص های مهم توسعه یافتگی مدنی وآزادی ودموکراسی در هرکشور بشمار می روند تا آنجا که رسانه ها را رکن پنجم دموکراسی دانسته اند. بر این اساس سخن از مردم سالاری بدون برخورداری از پیش شرطها ومقدمات وجودی اش که وجود رسانه های آزاد است، جز ادعا تعبیر وتأویل دیگری نخواهد داشت.

از سوی دیگر، آموزه های دین مبین اسلام وبویژه متن قرآن حکیم وسیرۀ پیشوایان دین، حق آزادی بیان وبرخورداری از منابر همگانی برای بیان آراء ونظرات را به رسمیت شناخته است تا آنجا که در سیرۀ مقدس امیرمؤمنان على عليه السلام، حضرتش حق تبلیغ وبرخورداری از مناره ومنبر را حتی از برجسته ترین مخالفان سیاسی ومنتقدانش دریغ نمی داشت.

اصل بیست وچهارم قانون اساسی در ايران، نیز حق مطبوعات ونشریات در بیان آزادنه مطالب شان را به رسمیت شناخته است.

علاوه بر این، تمامی مواثیق ومعاهدات بین المللی بویژه منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، حق آزادی بیان واندیشه را بعنوان حق اساسی شهروندان جامعۀ جهانی دانسته است. همچنانکه مواثیق ومعاهدات بين المللى كه حكومت ايران با امضای آنها خود را متعهد ووفادار به تطبیق مفاد آن دانسته است، مشروعیت ووجاهت قانونی اینگونه اقدامات را شدت مخدوش می کند.

همچنانکه روند رسیدگی ولغو امتیاز روزنامه "مردم امروز" تنها دو روز پس از توقیف آن، بدون حضور هیأت منصفه مطبوعات وبرگزاری دادگاهی علنی وبی طرف صورت می گیرد.

از این دریچه، تضییقات حکومتی بر اهل قلم ومحدود کردن وارعاب مطبوعات بواسطه هیأت نظارت بر مطبوعات عملی غیر مشروع وفاقد هرگونه وجاهت شرعی وقانونی است. لغو امتیاز روزنامه "مردم امروز" در حقیقت نماد نقض سیستماتیک آزادی مطبوعات در ایران است که علیرغم پیگیری وتذاکرات سازمانها ونهادهای حقوقی داخلی وبین المللی، همچنان بعنوان مصداق بارز اعمال خشونت حکومتی علیه اصحاب مطبوعات، به راهکار رسمی حاکمیت در برخورد با منتقدان سیاسی واجتماعی بدل شده است.

سازمان جهانی عدم خشونت لغو امتیاز روزنامه "مردم امروز" را گامى درجهت ايجاد تنش وخشونت در جامعه دانسته و از مسئولان امر می خواهد تا ضمن بازگشت به سیرۀ متشرعه وقانون اساسی ودیگر مواثیق ومعاهدات بین المللی، در حکم جائرانه هیأت نظارت بر مطبوعات تجدید نظر کرده وزمینه انتشار مجدد این روزنامه ودیگر مطبوعات به محاق توقیف رفته را فراهم آورد.

والسلام علی من اتبع الهدی

سازمان جهانی نفی خشونت

واشنگتن

بیست ويكم ژانویه 2015
 

ارسال به :