چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ -
- 08 Apr 2020
13 شعبان 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
آسیاب به نوبت!
نكته ی مهم و عبرت آموز سرنوشت كسانی همچون سعید مرتضوی و محمد رضا رحیمی كه در رده های گوناگون دچار وسوسه ی"رشد سرطانی و پرش آسانسوری" در ساختار قدرت شده اند،برای دیگرانی كه چه بسا در موقعیت های مشابه قرار دارند، این است كه دریابند: "متد خودشیرینی و خوش خدمتی " گارانتی جاودانه ندارد و "عزیزكرده"ها نیز برای همیشه نمی توانند در سایه سار" سپر آهنین"پناه بگیرند! 


بازی نیست،"سرنوشت"!

سرانجام،حكم قطعی محكومیت"محمد رضا رحیمی" معاون اول معجزه ی هزاره سوم و رییس اسبق دیوان محاسبات كشور،برگزیده از سوی مجلس اصولگرای دوره ی هفتم (به ریاست حداد عادل) صادر شد.
این كه آغاز رسیدگی به اتهامات وی در دوران حكومت "ویران الدوله" با چه سپر دفاعی و موانعی روبرو بود؟

این كه تكلیف رسیدگی به اتهامات شریكان جرم- مباشر و معاون-احتمالی وی چه می شود؟

این كه به نظر من،تا همین جای كار نیز پیگیری كنندگان این پرونده ی فساد "اقتصادی- سیاسی" سزاوار سپاسگزاری اند؛

و بسیار نكته های دیگر،به جای خود اما:

نكته ی مهم و عبرت آموز سرنوشت كسانی همچون سعید مرتضوی و محمد رضا رحیمی كه در رده های گوناگون دچار وسوسه ی"رشد سرطانی و پرش آسانسوری" در ساختار قدرت شده اند،برای دیگرانی كه چه بسا در موقعیت های مشابه قرار دارند، این است كه دریابند: "متد خودشیرینی و خوش خدمتی " گارانتی جاودانه ندارد و "عزیزكرده"ها نیز برای همیشه نمی توانند در سایه سار" سپر آهنین"پناه بگیرند!

تاریخ،مدتهاست كه حوصله اش زودتر از پیشتر ها سر می رود. آسیاب به نوبت! 


منبع: فیس بووک نویسنده 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :