شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ -
- 18 Jan 2020
22 جمادى الأولى 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
نرخ بیکاری در ایران مجددا افزایش یافت
جرس: نرخ بیکاری پاییز امسال ۱۰.۵ درصد اعلام شد که این نرخ در تابستان ۹.۵ درصد بوده است، همچنین این نرخ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

 

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران نرخ بیکاری فصل پاییز سال ۹۳ را منتشر کرد. بر این اساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز، نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۱۰.۵ درصد بوده است، این شاخص در بین مردان ۸.۷ درصد و در بین زنان ۲۰.۳ درصد محاسبه شده است.

 

طبق این آمار، نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است، به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۱.۷ درصد و در نقاط روستایی ۷.۴ درصد است، چنانچه جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری ۱۰.۵ درصد به دست می‌آید. همچنین بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد در پاییز ۹۳ نسبت به پاییز ۹۲ این شاخص در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۷ درصد افزایش داشته است.

 

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در گروه سنی ۳۴ـ۳۰ ساله بوده که ۵۶.۳ درصد است.

 

بر این اساس، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۳۷.۳ درصد بوده است.


 

ارسال به :