دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ -
- 19 Feb 2018
03 جمادى الثانية 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
این همه، برای مهار یک غریزه؟
شایسته نیست این شکاف و این زخم و بگیر و ببند، تا درگذشت یک نسل و آمدن نسلی تازه، همچنان پا بر جا و تازه بماند 

 

پا بر جا ماندن باور بر دستوری کردن پوشش برای همه زنان برای نگاهبانی از مردان و در جا زدن برخی در همان اندیشه که داشتند، چاره‌ای نمی گذارد مگر آنکه پافشاری بر پوشش دستوری زنان (حجاب) را به چالش کشید، چرا که این پافشاری، چیزی جز پذیرش پیروزی یک غریزه، بر بسی ارزش و انگیزه‌های ارزشی و چیزی جز پذیرش شکست از سوی کسانی که بر آن با انگیزه‌های ایمانی و ارزشی پای می فشارند نیست.

انتخاب پوشش بنا بر ایمان و باور ایمانی، یک ارزش است اما نه آنگاه که برای در خطر نیفتادن خویشتن یا در امان ماندن مردان، ناگزیر گردد یا ناچار شوند و به آنجا کشیده شود که در پاسخش، برخی عرف را هم در هم شکنند و از همه در همه جا، کمتر ببرند و بدوزند و بپوشند آنهم با الگو برداری از نمونه‌ها یا مدل‌ها و مدلرهایی که بیانگر پوشش چیره در میان مردم خود نیز نیستند.

ارزشی که از آن سخن به میان آمد آن است که مهار یک غریزه، به نگاهی که می توان از آن پرهیز کرد یا به ستایش آفرینش بینجامد، نه چنان سخت شود که لازم آید دیگران به بی‌تابی و رنج افتند و به فریاد درآیند آنهم در زمینه ی پوشاندن آنچه دیدگاهها در مبنای آفرینش‌اش یکی نیست و فرو کاستن‌اش به کشش جنسی، کم گناهی نیست.

نمی توان نادیده گرفت که تنهایی به گرمابه ی خانه رفتن کودکان و خوابیدن هر یک در اتاقی جدا در ساختمانی مهندسی شده، دستاوردهایی همسو با آنچه اخلاق و ارزش می نامیم هستند و ره توشه هایی نه چندان کهن و برآمده از سفر و آمد و رفت و آشنایی با کسانی هستند که گاه هرزه نامیده می شوند، ، و زیر و رو شدن پوشش مادران و خواهران خانواده در خانه در برابر آنچه بود، به فاجعه نیانجامیده است.

پذیرش چگونگی لباس پوشیدن فرزندان از سوی پدر و مادر هایی که پوششی دیگر را می پسندند، در دست نبودن آماری از پیوند بد حجابی با پاکدامن و پرهیزگار و وفادار نبودن که برقراری چنین پیوندی برخورنده، رنجش و دلخوری بسیاری از مردم را بدنبال داشته است و دارد، بدگمانی بر پرهیزگاری و پاکدامنی و وفاداری بی‌چون و چرای دیگران، و آمار پیشی گرفتن از بیگانگان در سن بازیگوشی‌های بچگانه، پذیرش پوشش اجباری را برای هر دو سوی ماجرا پیچیده و سخت کرده است و از سوی دیگر، درگیری و بگو مگوهای خانوادگی مابین فرزندان و پدر و مادرهایی که نمی توانند چنین دوگانگی را بپذیرند، فشار برای مهار پوشش سلیقه‌ای و دلبخواهی را در شهرها ایجاد می کند که شاید پافشاری کسانی چون آقای علی مطهری در این زمینه را بتوان با آن پیوند داد با این تفاوت که انگار او نگران بر باد رفتن ایمان مردان نیست و بیشتر نگران از دست رفتن ایمان زنان است در حالیکه نماینده ی همه شهروندان شمرده می شود.

به گمانم، این همه درگیری با دیگران برای مهار یک غریزه که مهارش چندان سخت نیست آنهم برای با ایمان‌های آموزش دیده و تربیت یافته و افسار ناگسیخته، پسندیده نیست و شایسته نیست این شکاف و این زخم و بگیر و ببند، تا درگذشت یک نسل و آمدن نسلی تازه، همچنان پا بر جا و تازه بماند و پیگیری شود و انرژی زیادی بر روی آن از دست برود، بی‌گمان سرانجام این پرونده در آینده‌ای نه چندان دور به همزیستی خواهد کشید و کسی نمی تواند از آمدن آن آینده پیشگیری کند و گریزی از آن نیست.
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.