چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ -
- 08 Apr 2020
13 شعبان 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
هراس قوه قضائیه از محاکمه
قوه‌ی قضاییه میرحسین موسوی را محاکمه نخواهدکرد چون نمی‌خواهد احمدی‌نژاد محاکمه شود!


احمدی‌نژاد تحت هیچ شرایطی نباید برگردد؛

تنها دادگاهی که به محاکمه‌ی واقعی محمود احمدی‌نژاد می‌انجامد، دادگاه ‫‏موسوی‬خواهدبود. یقین دارم قوه‌ی قضاییه میرحسین موسوی را محاکمه نخواهدکرد چون نمی‌خواهد احمدی‌نژاد محاکمه شود. محاکمه‌ی احمدی‌نژاد در یک چشم‌به‌هم‌زدن به محاکمه‌ی ۸سال حاکمیت یک‌دست محافظه‌کار و به‌نوعی محاکمه‌ی نظام سیاسی بدل خواهدشد که بسیار بعید و نشدنی‌ست.

از طرفی، کشوری که مردم‌اش ۸سال خون دل خوردند و در خرداد ۹۲ سایه‌ی سنگین فساد و بی‌اخلاقی و دروغ و بی‌عقلی را از سر مملکت -اگر نگوییم زدودند- کم‌کردند، نباید به هیچ نحوی خودشان را دوباره در مخمصه‌ی احمدی‌نژاد قراردهد. راه‌انداختن «کمپین مطالبه‌ی محاکمه‌ی احمدی‌نژاد» اگر به‌نیت درست شکل‌گرفته، پیش‌بینی می‌کنم که سریعن به ضد خودش تبدیل می‌شود. مدتی سر و صدای رسانه‌ای و شبکه‌ای راه می‌افتد، احمدی‌نژاد سر زبان‌ها می‌آید، بعد هم محاکمه نمی‌شود و یک‌روز نه‌چندان دور تیتر یک روزنامه‌ها می‌شود که «احمدی‌نژاد آمد» و این‌بار تمام‌قد و پرمدعا که دیدید اقتدار و پاک‌دستی مرا؟ شاهدش هم نداشتن پرونده در دستگاه قضایی خواهد بود.

در این سال‌ها اگر مطالبه‌ی مهمی به ذهن من رسیده‌باشد، همان محاکمه‌ی قانونی و علنی میرحسین موسوی‌ست. یقین دارم فقط او می‌تواند هم نظام را حفظ‌کند و هم مملکت را از خطر احمدی‌نژادها برای همیشه برهاند؛ البته اگر ما بخواهیم.

 

 

 

منبع: فیس بووک نویسنده

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :