چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ -
- 08 Apr 2020
13 شعبان 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
ویژگی های نمادین رهبران یک انقلاب
بنده فکر می کردم برای پایان دادن به این دستبوسی ها انقلاب کردیم! 


ویژگی های نمادین رهبران یک انقلاب:

* امام خمینی(نماد صلابت)- ما آمریکا را زیر پا میگذاریم، نمیگذاریم که دخالت در امور ما بکند!

*آقای طالقانی(نماد صراحت)- بنده فکر می کردم برای پایان دادن به این دستبوسی ها انقلاب کردیم!

*مهندس بازرگان(نماد صبوری)- خدا در محیط استبداد پرستیده نمی شود، استبداد از کفر هم بدتر است!

*آقای منتظری(نماد صداقت)- ...یار امام خوش آمد، نه نون و آب میشه برای کشور، نه رفع نیازهای مردم میکنه...! 

منبع: فیس بووک نویسنده 


نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :