چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ -
- 08 Apr 2020
13 شعبان 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
پیغامی برای وزیر کار
علی ربیعی بترسد از نامی که بعد ازچند صباح وزارت از خود به جا خواهد گذاشت 


این پیغام مرا کسی لطف کند وبه آقای ربیعی از قول من برساند :

اگرچه ماههاست آقای ربیعی و وزارتخانه اش از پاسخگویی صریح در مورد انجمن به شتاب می گریزند ولی من او را یا هریک از مدیران ارشد و مشاورانش را که خود او تعیین می کند به مناظره ای در مورد انجمن در یک خبرگزاری دعوت می کنم تا در آن مناظره رو در روی کارشناسی ، معلوم شود حرف و ادعا و سخن آقای وزیر کار در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از پایه غیر قانونی است.جکایت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و آقای علی ربیعی تمامی ندارد . علی ربیعی ، مانع بازگشایی انجمن است . او به وظایفی که به عنوان وزیر کار در مقابل انجمن برعهده دارد عمل نمی کند . دست کم آنقدر صراحت و حسارت ندارد که رک و راست حرفش بزند و موضعش را اعلام کند . به میل شخصی اش ، نه حکم قانون ، مایل به بازگشایی انحمن نیست . حداقل اخلاق اداری را برای پاسخ دادن به مکاتبات متعدد رعایت کند . تازه دنبال تشکلهای دست ساز دولتی هم هست که مثلا نشان دهد اهل تشکلهای مدنی است. همین روزها به تازگی سالمرگ احمد بورقانی بود . علی ربیعی ببیند که از بورقانی بعد از کمتر از دوسال معاونت مطبوعاتی چه نامی ماند . بترسد از نامی که بعد ازچند صباح وزارت از خود به جا خواهد گذاشت . آنهایی هم که در اطراف آقای رئیس جمهور ادعای منشور حقوق شهروندی دارند ، راه دور نروند . اگر در کارشان واقعا دنبال حقوق شهروندی مردمانند ،به این کار آقای علی ربیعی نگاه کنند و حق بازگشایی صنفی روزنامه نگاران را به ایشان بیامورند که حق عامه روزنامه نگاران است.
 
منبع: فیس بووک نویسنده 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :