چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ -
- 08 Apr 2020
13 شعبان 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
محمد خاتمی و محمدرضا رحیمی
در دستگاه ذهنی من، برخورد با معاون اول محمود احمدی نژاد یک کنش اصلاح‌گرانه‌ی خیلی خیلی مهم است

 
این روزها هنگامه‌ی یادبود انقلاب پنجاه و هفت است. محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، به زندان راهبری شده است و نام محمد خاتمی در صفحه‌ها افتاده است. این سه در ذهنِ من از جهتی خاص سازنده‌ی گونه‌ای از شباهت است. 

در هنگامه‌ی انقلاب پنجاه و هفت کدام کنش شاهِ وقت می‌توانست انقلابی‌ها را مجاب کند که این عملِ خاص، مثبت و اصلاح‌گرانه بوده است؟ من فکر می‌کنم که هر کنش اصلاح‌گرانه‌ی شاه در ساختمان ذهنی انقلابی‌ها مسخ شده و تعبیر به نوعی از بازی، یا فریب یا ناتوانی یا غیره می‌شده است. 

انقلابی‌ها با مسخ مرحله به مرحله‌ی کنش‌های طرف مقابل، آن را گام به گام از هر معنایی تهی کرده و ذره ذره در قالبی فرو می‌روند که در آن تفکر اصلاح‌گرانه چیزی نیست جز خیانت، وادادگی، بی‌عملی و غیره. من اما متمایل به این فکر هستم که تنها راه نفس کشیدن در دنیایی چنین پر از رنج، و چنین پر از تلخی، تنها و تنها آشتی با تفکر همساز با اصلاح‌گری است.

محمد خاتمی همساز با اصلاح‌گری است. 

در قصه‌ی محمدرضا رحیمی برخی، که شاید دوستدار خاتمی هم باشند، تکه‌هایی را از سخنان آقای خامنه‌ای برجسته کرده‌اند که در آنها بر پاکدستی دولت‌های نهم و دهم تأکید می‌شود. این نقل قول‌ها در دستِ این برخی احتمالاً بیانگر غیرواقعی بودنِ برخورد با فسادهای بزرگ است، بیانگر این است که این کنش‌ها نمایشی تردستانه است، بیانگر این است که اینها بازی‌هایی است برای فریب و غیره. من اما اینگونه فکر نمی‌کنم. در دستگاه ذهنی من، برخورد با معاون اول محمود احمدی نژاد یک کنش اصلاح‌گرانه‌ی خیلی خیلی مهم است، با تأثیراتی خیلی خیلی زیاد و پردامنه. 

من هم می‌فهمم که آقای خامنه‌ای احتمالاً آگاه بوده به خیلی از کج‌تابی‌های دولتِ وقت، می‌فهمم که سلسله‌ی فساد خیلی پیشتر از محمدرضا رحیمی ایستاده است، می‌فهمم که کمی تا حدودی رنگ سیاست‌بازی در این زندانی شدن است و غیره. با این حال قصه‌ی محمدرضا رحیمی را از کائنات و مافیها جدا می‌کنم، به صورت جزئی به آن نگاه می‌کنم و از خود می‌پرسم آیا این زندانی کردن کنشی اصلاح‌گرانه است یا خیر؟ جوابم مثبت است. پس سعی می‌کنم سیستم را در برخوردهایی اینچنین متمایل‌تر کنم، نه آنکه آن را گام به گام از هرمعنایی تهی کنم. 

منبع : فیس بووک نویسنده 


نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :