سه‌شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ -
- 31 Mar 2020
06 شعبان 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
داماد عمادالدین باقی هم روانه زندان شد
 جرس: علی مقامی، مدرس و نویسنده کتاب هایی در زمینه IT و دبیر گروه IT (صفحه شبکه) در روزنامه مردم امروز و پیش از آن نشریات آسمان و صدا ، برای اجرای باقیمانده محکومیت خود، بازداشت و روانه زندان شد. علت زندانی شدن علی مقامی عضو سابق جبهه مشارکت و داماد دوم عمادالدین باقی، اجرای حکمی عنوان شده که در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تایید شده است.  

 

به گزارش وبسایت عمادالدین باقی، مقامی که در سال 1388 به مدت 3 هفته بازداشت شده بود، در مرحله بدوی در شعبه 26 به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شد که ۴ ماه آن تعزیزی و ۸ ماه آن تعلیقی بود.

 

علی مقامی به رای صادره اعتراض نکرد و این حکم در تجدید نظر عینا ابرام گردید و اکنون برای گذراندن باقیمانده حکم چهارماه حبس تعزیزی در بند عمومی زندان اوین بسر می برد. علیرغم نص صریح قانون، اجرای این حکم بدون ارائه نسخه ای از رای صادره و نیز هرگونه ابلاغی صورت گرفته است. 

ارسال به :