شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ -
- 19 Oct 2019
18 صفر 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
مهمترین معضل کنشگری مدنی ایران
ما نمی توانیم مخالف را بپذیریم. مخالف سریع تبدیل به دشمن می شود . از اینرو سریع پرچم خیانت بالا برده می شود و طرف مقابل به شری غیر قابل تحمل تبدیل می شود.

 

ناشکیبایی و ظرفیت کم رواداری به نظر من مهمترین معضل کنشگری سیاسی و مدنی ایران است. این ایراد در مواجه با مخالف بیشترین برجستگی را دارد. ما نمی توانیم مخالف را بپذیریم. مخالف سریع تبدیل به دشمن می شود . از اینرو سریع پرچم خیانت بالا برده می شود و طرف مقابل به شری غیر قابل تحمل تبدیل می شود.

این ویژگی فرهنگی خودکامگی سیاسی را فربه می سازد و آن را بازتولید می نماید. استبداد سیاسی در ایران بر این بستر اتکا دارد. این عامل باعث می شود تکثر گرایی سیاسی و فرهنگی در عمل رنگ ببازد و اگر فضای آزاد نیز بدست آید رشد شتابان درگیری ها و خصومت ها بی ثباتی را دامن زده و فضای عمومی را تیره می سازد. این رویکرد که تقریبا در همه خانواده های سیاسی ایران مشترک است، افکار عمومی را در معدود فرصت های آزادی که در کشور ایجاد شده به وحشت و نگرانی انداخته است. کافی است فضای اپوزیسیون خارج از کشور و همچنین شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار بگیرد تا این واقعیت تلخ خود را نشان دهد که از ظرفیت آزادی نه تنها استفاده مناسبی نشده است بلکه مشکلات و بخصوص خشونت ناموجه بیشتر بروز یافته اند.

در نتیجه جریان های مختلف در سپهر تحول خواهی بسان جزیره های جدا از هم در امده اند و برونداد فعالیت های یکدیگر را خنثی می سازند. گذار به دمکراسی تا زمانی که شکیبایی سیاسی و فرهنگی در حد قابل ملاحظه ای افزایش نیابد، دور از دسترس است و یا پایدار نخواهد شد. هیچ جریان سیاسی در ایران نمی تواند به تنهایی بار رهایی کشور از مشکلات و پایان دادن به مطلق گرایی و خودکامگی را به دوش بکشد. از سوی دیگر وحدت های صوری و دل بستن به توهم " وحدت همه با هم" نیز کارگشا نیست. مشخص کردن چارچوب رقابت شرافتمندانه با رعایت موازین اخلاقی و در عین حال به رسمیت شناختن هر یک از پاره های سیاسی و فرهنگی جامعه در جایگاه خود از چپ چپ گرفته تا راست راست راهبرد مناسب است.

مخالف را نباید به دشمن و عنصری که باید حذف شود در نظر گرفت. این نگاه الزامات خودش را دارد و باید از مواجهه خصمانه با کس و یا جریانی که دیدگاهش را قبول نداریم پزهیز شود. نقد و مخالفت باید رفتار و نظر سوژه را هدف بگیرد نه ذات و موجودیت آن را.

بکوشیم با افزایش بردباری کمکی به بهبود فرهنگ دمکراسی بنماییم. خودم را در وهله نخست مخاطب این پست می دانم و هدف جریان و یا افراد خاصی نیست بلکه توصیه ای کلی و همگانی مد نظر است. 

منبع: فیس بووک نویسنده 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :