چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ -
- 08 Apr 2020
13 شعبان 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
محمدرضا رحیمی را یادتان هست؟
به دلیل فساد اقتصادی کلان مجرم شناخته می شوی، ۱۰ روز در زندان می مانی سپس به «مرخصی قابل تمدید» می آیی.


آب زنید راه را ....

محمدرضا رحیمی ، معاون اول زندانی احمدی نژاد به «مرخصی قابل تمدید» آمد

محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد که به دلیل فساد اقتصادی چند روز پیش زندانی شد را که یادتان هست، هنوز زندان نرفته به مرخصی آمد؛ آن هم «مرخصی قابل تمدید».

«متخلف خودی » نظام بودن همین برکات را هم دارد دیگر.

به دلیل فساد اقتصادی کلان مجرم شناخته می شوی، ۱۰ روز در زندان می مانی سپس به «مرخصی قابل تمدید» می آیی.

واقعا باید نگران این همه قاطعیت بود.کاری نکرده بنده خدا،به جیب زدن میلیاردها ریال پول و سواستفاده از مقام عالی معاون اولی نظام که ارزش این همه قاطعیت را ندارد.یواش تر،یواش.

قاطعیت در برخورد را بگذارید برای مسعود باستانی،احمدی زیدآبادی،بهاره هدایت، سعید مدنی،علی رضا رجایی،مجید توکلی، آتنا فرقانی،سعید رضوی فقیه و...

http://www.kaleme.com/۱۳۹۳/۱۲/۰۸/klm-۲۱۰۹۲۴/  

منبع: فیس بووک نویسنده 


نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :