دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ -
- 06 Apr 2020
12 شعبان 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
هم اعدام کردند و هم ترسیدند!
سرتیم‌شان به من گفت: لیاقت تو همین است که با این عُمری‌ها باشی. و برایم خط و نشان کشید: فردا سرِ قبر مصدق نشانت می دهم  


یک: درتاریک روشن صبح چهارشنبه سیزده اسفند ۹۳، من بودم و مشت و لگد و دهان فحاش مآموران اطلاعات. سه بانوی همراه من – که نرگس محمدی یکی از آنان بود – هم تماشا می کردند و هم معترضانه و شرمگنانه فحش‌های رکیکِ پایین تنه ایِ مأموران بی‌چاک و دهن را تحمل می فرمودند. مأموران لباس شخصی، چهار نفری دست و پایم را گرفتند و از جا بلندم کردند و با سر مرا به داخل اتومبیل‌شان فرو تپاندند. درهمانحال دو نفرشان با لگد به پشتم می کوفتند و یکی‌شان به سینه‌ام مشت می زد و دیگری دهانش را به ناسزا و فحش‌های لجنی می آلود. برادران با عصبیتی که ریشه‌اش از مصاحبه‌های شبِ قبل من و خانم محمدی آب می خورد، محکم به دست‌های من دستبند زدند و جیب‌هایم را خالی کردند و همه ی مدارکِ همراه من و تلفن‌های همه ی ما را برداشتند.

به توصیه ی یکی، مرا از داخل اتومبیل‌شان بیرون کشیدند و پخش زمین کردند و یکی‌شان با باسنش بر صورتم نشست. درهمین حال، سرتیم‌شان که مردی سی و سه چهار ساله بود و قدی متوسط و ته ریشی به صورت داشت، سراسیمه با همکارش سر رسید و بی‌معطلی مشتی به صورتم کوفت و لجنی‌ترین فحش‌های متداولش را از قد و قواره ی من آویخت. این مردِ سرتیم، از من که خیالش راحت شد، به سمت خانم محمدی خیز برداشت و دهانش را وا کرد و یک کمپرسی لجنِ کلامی بر این بانوی پاک نهاد خالی کرد.


دو: دیشب ساعت هشت و نیم بود که من و بانو نرگس محمدی خود را به مقابلِ زندان رجایی شهر کرج رساندیم و بی‌آنکه پلک بر هم نهیم، یکسره تا خود صبح در کنار خانواده هایی ماندیم که شتابزده خود را از سنندج و جوانرود و روستاهای کردستان به آنجا رسانده بودند و جز بی‌پناهی و بی‌کسی، یاوری نداشتند. آنها را با یک تلفن به آخرین ملاقات و آخرین دیدار فرا خوانده بودند. ساعت چهار صبح، شش عزیز جوانشان به دار آویخته می شد. شش عزیزی که هریک، دوسال از شش سال زندانشان را در سلول‌های انفرادی شکنجه شده بودند و سرآخر، بازجویان از آنان با چشمان بسته اقرار و اعتراف و امضاء گرفته بودند. آنها با چشمان بسته، پای برگه هایی را امضاء کرده بودند که هیچ از نوشته‌های آن برگه‌ها خبر نداشتند.

این شش نفر، سنی بودند. این شش نفر، کرد بودند. این شش نفر، جوان بودند. چهارنفر از این شش نفر، طی نوشته هایی طولانی، جزء بجزء شکنجه‌ها و آسیب‌ها را نوشته و بیرون داده بودند. دو تن از این شش تن، برادر بودند. و مادرشان بانویی بود ریز نقش که این بانو از سر شب تا خود صبح دعا کرد و با دست‌های افراشته خدای آسمان و زمین را به یاوری طلبید. چه نفسی داشت این بانوی ریز نقش. وچه سوزی در کلمات کردی‌اش نهفته بود. امروز صبح که مأموران اطلاعات به جان من افتادند و دِ بزن و دِ فحش بده، با تبسم به یکی‌شان گفتم: با من که این می کنید، معلوم است در پستوهای خود با متهمینِ بی‌پناه چه کرده اید در این سالها.


سه: من و بانو نرگس محمدی از سر شب تا خود صبح، تا توانستیم با شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و با سایت‌های خارجی صحبت کردیم و از غیرقانونی بودن اعدام این شش جوان سخن گفتیم. من حتی با انتشار صدای خود، ملتمسانه از رهبر و از هر مسئول با نفوذی که صدای مرا می شنود خواهش کردم که در آن تنگنای وقت، همتی به کار اندازد و این شش جوان را از کام مرگ برهاند. کاش یک دوربین از صدا و سیمای رهبری در آنجا بود و ما هر چه در دل داشتیم رو به او می گفتیم.


چهار: ساعت به دو و سه و چهارصبح که رسید، سرما به تن‌ها دوید. مردها کپه‌ای از آتش برآورده بودند و مرتب بر آن تکه‌های چوب می نهادند. به دو نفری که می شناختیم و کرجی بودند، رو زدیم که چند پتو بیاورند. پتوها را به بانوان کرد دادیم که بر خود بپیچند. ساعت شد پنج. و کمی بعد: پنج و نیم. چهار اتومبیل پلیس با چراغ‌های گردان، پشت به درِ اصلی زندان به یک ردیف جا گرفتند. سربازان آمدند و با سپرها و باتوم‌هایشان صف بستند.

اینجا بود که درِ بزرگ زندان وا شد و آمبولانسی از محوطه ی زندان بیرون زد. با جلو آمدن آمبولانس، شیون و فریاد پدران و مادران بالا گرفت. یک زن جوان در آن میان سخت می گداخت. او شش ماه با مردش بیش نبوده و در همان شش ماه از شویش بار برداشته بود. مرد جوان در زندان بود و دخترش از یک روز و یک سال، تا شش سال بالا آمده بود. بی‌آنکه پدر را بر سر خویش دیده باشد. آمبولانس صف مردم را شکافت تا به راه خود برود. مشت بود که بر شیشه‌ها و بدنه ی آمبولانس کوفته می شد. یک سرگرد و یک سرهنگ نیروی انتظامی آمدند و با چهره هایی نشسته به اندوه، اعدام شش جوانِ این زنها و مردها را تأیید کردند.

خشم‌ها به هم پیوست، وضجه‌ها و نفرین‌های آتشین، بجای نجواها و نیایش‌ها و التماس‌های دیشب نشست. این زن‌ها و مردها، سی دقیقه ی تمام ضجه زدند و بر سر و روی خود کوفتند. خبرآمد که: جنازه‌ها را می برند به امامزاده بی‌بی سکینه. کاروانِ خنجر به دل، باید به سمت بی‌بی سکینه به راه می افتاد. در آن دمدمای صبح، مردهای کرد را یک به یک در آغوش گرفتم و سخت گریستم و به تک تک‌شان گفتم: شرمنده‌ام که هموطنان خوبی برای شماها نبوده ایم. و به بانو نرگس محمدی گفتم: این جمعیت، از دیشب تا به صبح، در التماس و خواهش و تمنا بود و اینک یک سره در خشم و نفرت و لعنت.


پنج: کاروانِ خنجر به دل، به سمت بی‌بی سکینه به راه افتاد و ما به سمت تهران. دو خیابان پایین تر، دو اتومبیل شخصی راه را بر ما بستند. مأموران با شتاب از اتومبیل‌ها بیرون زدند و با رد و بدل شدنِ یکی دو جمله، با همان شتاب به معرکه ی ضرب و شتم و فحش‌های ناموسی و پایین تنه‌ای فروشدند. سرتیم مآموران که کمی با تـآخیر سر رسید، اشتهایش برای زدن و مشت کوفتن و رجز خواندن و بارشِ فحش‌های لجنی فراوان تر از همه بود. او ظاهراً از بالادستی‌هایش برای زدن من اجازه گرفته بود. فحش‌های لجنی‌اش اما مال خودش بود. و جزیی از شخصیت و تربیتش. در آن گرگ و میش صبح، بجای این که ما بترسیم، آنها بودند که با زدن من و باراندنِ فحش‌های ناموسی و وقیحانه و پایین تنه ای، ترس خود را مخفی می کردند.

سرتیم‌شان به من گفت: لیاقت تو همین است که با این عُمری‌ها باشی. و برایم خط و نشان کشید: فردا سرِ قبر مصدق نشانت می دهم …… ( و ردیفی از فحش‌های مشمئز کننده که من هرچه کردم ابتدا و انتهای هر فحش را بنویسم و وسطش را خالی بگذارم، نتوانستم ). این سرتیم اطلاعاتی، از من که خیالش راحت شد، خزید به سمتِ بانو نرگس محمدی و هرچه نوبرانه از فحش‌های لجنی در چنته داشت براین بانوی شریف افشاند. می گویم: چه رهبر و وزیر اطلاعات عمامه‌هایشان را بالاتر بگذارند و چه نگذارند، این بی‌تربیتیِ خیمه خوابانده بر کل دستگاه اطلاعات، مختصری از شاکله ی کلی آن است. وزارتخانه‌ای که در روز روشن آدم بکشد و سر به اندرون خصوصی‌ترین زوایای زندگی مردم فرو ببرد، چرا نباید زرورقِ صحبتِ متداولِ مآمورانش، فحش‌های لجنی و پایین تنه‌ای باشد؟

منبع: وب سایت نویسنده 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :