چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ -
- 13 Nov 2019
15 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
عدالتی که موج می زند
برادر کروبی و محمدرضا رحیمی  


- برادر مهدی کروبی درروز ۱۴۸۶‏حصر‬ غیرقانونی درگذشت،مانند سه خواهر دیگرکه در دوران حصر ‫ مهدی‌کروبی‬ از این دنیا رفتند.
حسن‌کروبی‬ در این ۱۴۸۶ شب و روزی که ازحصر غیرقانونی مهدی کروبی گذشته است،نه اجازه دیدار با برادرحصر شده را پیدا کرد و نه حتی مجال یک تماس تلفنی. جرم کروبی لابد همراهی با اعتراض بخشی از مردم به مهندسی و دستکاری انتخاباتی است که چند سال پس از آن، مهندسان انتخابات هم دیگر به بی‌اعتباری پیچ و مهره‌ای که بسته اند- در نظر مردم- واقف شدند.

- ‏محمدرضا‌رحیمی‬،معاون اول دولتِ از دل مهندسی انتخابات درآمده احمدی نژاد است.او به دلیل فساد اقتصادی به زندان و رد مال محکوم شده است.کم تر از دو هفته پس از حضور در زندان به مرخصی فرستاده شدتا بربالین همسر بیمارش حاضر شود.آن هم درحالی که قانون می گوید هر زندانی باید یک پنجم از حکمش را تحمل و بعد تقاضای مرخصی کند.رحیمی چنان برق آسا به مرخصی آمد که انگار پیش از ورود به زندان تقاضا داده باشد.

-کسی درباره عدالتی که در اطراف مان موج می زند،نظری دارد؟من که ندارم.

منبع: فیس بووک نویسنده 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :