پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ -
- 19 Apr 2018
03 شعبان 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
نوروز بمانید که ایام شمائید
امیدوارم سال جدید اگر تغییرات بزرگ به ارمغان نیاورد دستکم از آلام و رنج ها بکاهد 


سالی گذشت و سالی جدید می آید تا چرخ زمانه دور دیگری بزند و سالی بر شمار عمر زمین و انسان ها افزوده شود. امیدوارم سال جدید اگر تغییرات بزرگ به ارمغان نیاورد دستکم از آلام و رنج ها بکاهد. سالیانی است که واقعیت های تلخ اجازه نداده است تا خواسته های زیادی را از سال نو بطلبم. میدان آرزو فراخ است و می توان هر خواسته ای را طلب نمود. اما از سوی دیگر باید مراقب بود که حلقه اقبال ناممکن را نجنباند.
شاید تلاش برای تغییر حال درونی مناسب باشد تا با تجمیع حال های نو شده روزگار میهن و ملت نیز طراوت و حلاوت یابد. به قول مولانا نوروز بمانید که ایام شمائید!

زمان در نهایت یک برساخته بیشتر نیست و می تواند مسخر آدمی شود. مولانا به زیبایی این سعادت را چنین شرح می دهد.

نوروز بمانید که ایّام شمایید!
آغاز شمایید و سرانجام شمایید!
آن صبح نخستین بهاری که ز شادی
می آورد از چلچله پیغام، شمایید!
آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار
آن گنبد گردننده ی آرام شمایید!
خورشید گر از بام فلک عشق فشاند،
خورشید شما، عشق شما، بام شمایید!
نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟
اسطوره ی جمشید و جم و جام شمایید!
عشق از نفس گرم شما تازه کند جان
افسانه ی بهرام و گل اندام شمایید!
هم آینه ی مهر و هم آتشکده ی عشق،
هم صاعقه ی خشم ِ بهنگام شمایید!
امروز اگر می چمد ابلیس، غمی نیست
در فنّ کمین حوصله ی دام شمایید!
گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است،
در کوچه ی خاموش زمان، گام شمایید!
ایّام ز دیدار شمایند مبارک
نوروز بمانید که ایّام شمایید! 


منبع: فیس بووک نویسنده 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :